shopping-cart

Halkhämmande golv

Polyflor är marknadsledande på halkhämmande golv. Våra golv går under kollektionsnamnet Polysafe vilket är en försäkran om högt uppställda krav för låg halkrisk enligt Pendulum-testet. Dessa golv uppfyller dessutom kraven enligt EN 13845; 50.000 varv i nötningstest. Det innebär att golvet är halkhämmande genom hela golvets livslängd.
Pendulum-systemet utgår ifrån följande halk-värde (PTV); 0-24 hög halkrisk, 25-35 måttlig halkrisk, >35 låg halkrisk.
Samtliga halkhämmande plastgolv från Polyflor erhåller ett halkvärde på minst 36+ i vått tillstånd. Golv för storkök har värden på ända upp till 45+ och golv för barfota ytor har 45-50+. Samtliga golv är också graderade enligt R-skalan.

Polysafe Verona Pur Part 1

Polysafe Verona Pur Part 1

Polysafe Verona Pur är ett halkhämmande plastgolv idealiskt för områden med risk för spill och väta där halksäkerheten är viktig såsom toaletter, omklädningsrum och duschar. Polysafe Verona Pur är våtrumsgodkänd, kan vikas ner i golvbrunn och uppv...

Polysafe Verona Pur Part 2

Polysafe Verona Pur Part 2

Polysafe Verona Pur Pure Colours är ett halkhämmande plastgolv i enfärgat utförande. Idealisk att använda inom vårdmiljöer för dementa p.g.a. dess enfärgade utseende. Godkänd för barfota miljöer, klass B enl. DIN 51097. Ytförstärkt med Pur för att...

Polysafe Quattro Pur

Polysafe Quattro Pur

Polysafe Quattro Pur är ett halkhämmande plastgolv godkänt för barfota miljöer, klass B enl. DIN 51097. Rekommenderad i miljöer såsom badhus, simhallar, duschar och liknande ytor med höga krav på halksäkerhet. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. B...

Polysafe QuickLay Pur

Polysafe QuickLay Pur

Polysafe QuickLay Pur är ett lösläggningsbart halkhämmande golv som installeras utan lim och som trådsvetsas. Det kan läggas direkt på de flesta golv utan större förberedelse och då golvet installeras utan lim behöver du inte ta hänsyn till långa ...

Polysafe Hydro

Polysafe Hydro

Polysafe Hydro är ett halkhämmande plastgolv med en yta av upphöjda noppor och är godkänt för barfota miljöer(DIN 51097). Ett golv som passar utmärkt i kontinuerligt våta och barfota områden såsom duschar, omklädningsrum och inomhuspooler. Miljöb...

Polysafe Ultima

Polysafe Ultima

Polysafe Ultima är ett halkhämmande plastgolv idealiskt för storkök, industrilokaler och andra områden med hög risk för spill av fett och vätska. Uppfyller alla tuffa krav som ställs på golv godkänt för storkök såsom slitage, rengöring, halksäkerh...

Polysafe Apex

Polysafe Apex

Polysafe Apex är ett halkhämmande plastgolv för mycket hårt slitage och ett golv idealiskt för storkök, matindustri och andra utrymmen med mycket spill av fett/olja och annan vätska och där det finns mycket stor risk för halka. Polysafe Apex uppfy...

Polysafe Wood fx Pur

Polysafe Wood fx Pur

Polysafe Wood fx Pur är ett halkhämmande plastgolv för hårt slitage idealiskt för miljöer med risk för spill och väta där halksäkerheten är viktig. Passar i korridorer, matsalar och omklädningsrum i skolor såväl som i vårdhem och äldreboenden. Här...