shopping-cart

FastLay Products

FastLay är en samling av våra bästa produkter med funktioner som förenklar och effektiviserar läggningen av nya golv. Kollektionerna erbjuder ett brett urval av design i allt från sten- och träinspirerade till abstrakta mönster, så att funktionerna inte begränsar uttrycket. Golven kan enkelt läggas över flertalet befintliga golv utan användning av lim, och kan därmed användas direkt efter installationen. Re:Use-systemet symboliserar att samlingen även kan tas upp och återanvändas på annat håll eller i andra byggnader.

Expona Simplay Pur
Badge

Expona Simplay Pur

Expona Simplay Pur är ett ftalatfritt, lösläggningsbart LVT-golv för offentliga miljöer. Plattor och plank installeras med fixeringslim och kan läggas löst utan påverkan av limmet. Med denna installation kan Expona Simplay därför återbrukas. Mi...

Expona Puzzle
Badge

Expona Puzzle

Expona Puzzle är ett ftalatfritt, lösläggningsbart heterogent plastgolv för offentliga miljöer. Installeras utan lim och kan tas i bruk direkt efter läggning. Limfritt golv som enkelt kan bytas ut eller flyttas till annan plats. Snabb och tillförl...

Polysafe QuickLay Pur

Polysafe QuickLay Pur

Polysafe QuickLay Pur är ett lösläggningsbart halkhämmande golv som installeras utan lim och som trådsvetsas. Det kan läggas direkt på de flesta golv utan större förberedelse och då golvet installeras utan lim behöver du inte ta hänsyn till långa ...

Expona Clic 19dB Pur

Expona Clic 19dB Pur

Expona Clic 19dB är en kollektion lösläggningsbart akustikgolv med hård kärna för extra god stabilitet. Kan läggas över befintliga fasta undergolv. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 132252 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-6YK3SDCRLT

Artigo ND Uni LL
Badge

Artigo ND Uni LL

Artigo ND Uni Loose Lay är lösläggningsbara plattor. Ytförstärkt med PRO vilket medför att installationsbehandling inte krävs samt att städning underlättas. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 54185

Artigo Kayar LL
Badge

Artigo Kayar LL

Artigo Kayar Loose Lay är lösläggningsbara plattor ytförstärkta med PRO vilket medför att installationsbehandling inte krävs samt att städning underlättas. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 54185