shopping-cart

Artigo Screed X-Elastic

Beskrivning

Artigo X-Elastic Screed ECO är ett gummigolv med stegljudsdämpande akustikbaksida. Ytförstärkt med PRO vilket medför att installationsbehandling inte krävs samt att städning underlättas. Samtliga färger finns också utan akustikbaksida, se Artigo Screed ECO. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 53520 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-34BHE91TKA

Specifikationer

– 6 färger i betonginspirerat mönster
– 5,0mm totaltjocklek
– 18-21 dB stegljudsdämpning
– Tillverkad med 100% förnybar energi
– Artigo Screed X-Elastic är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområden

Artigo Screed X-Elastic är mycket väl lämpad för alla typer av vårdbyggnader, skolor och kontor.

Dokument

Val av färg/design