shopping-cart

Artigo Grain X-Elastic

Beskrivning

Artigo X-Elastic Grain är ett flingmönstrat gummigolv med stegljudsdämpande akustikbaksida, för offentlig miljö. Ytförstärkt med PRO vilket medför att installationsbehandling inte krävs samt att städning underlättas. Samtliga färgerna finns även utan akustikbaksida, se Artigo Grain. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 53520 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-34BHE91TKA

Specifikationer

– 40 flingmönstrade färger
– 5,0mm totaltjocklek
– 18-21 dB stegljudsdämpning
– Tillverkad med 100% förnybar energi
– Artigo Grain X-Elastic är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområden

Artigo Grain X-Elastic är mycket väl lämpad för alla typer av vårdbyggnader, skolor och undervisningsbyggnader.

Dokument

Val av färg/design