shopping-cart

Expona Clic 19dB Pur

Beskrivning

Expona Clic 19dB är en kollektion lösläggningsbart akustikgolv med hård kärna för extra god stabilitet. Kan läggas över befintliga fasta undergolv. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 132252 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-6YK3SDCRLT

Specifikationer

– 12 trämönster och 8 stenmönster
– 6,5mm totaltjocklek
– 19dB stegljudsdämpning
– Wood har 5Gi låsning och Stone har 5G låsning
– Tillverkad med ftalatfria mjukgörare

Användningsområden

Expona Clic 19dB är lämplig för användning i hemmet, kommersiella områden med hög trafik, kontor, handel och områden inom utbildning och sjukvård.

Dokument

Val av färg/design