shopping-cart

Artigo Kayar X-Elastic PRO2

Beskrivning

KAYAR X-ELASTIC HAR SEDAN 2024 NYA YTAN PRO2 - SILKY MATT!
Artigo X-Elastic Kayar är ett gummigolv innehållande kokosfibrer och med stegljudsdämpande akustikbaksida. Ytförstärkt med PRO vilket medför att installationsbehandling inte krävs samt att städning underlättas. Samtliga färgerna finns även utan akustikbaksida, se Artigo Kayar. Ett urval av färgerna finns i plattor för lösläggning och återbruk, se Artigo Kayar LL.
Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 53520
Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-34BHE91TKA

Specifikationer

– 20 färger med kokosfibrer
– 5,0mm totaltjocklek
– 18-21 dB stegljudsdämpning
– Tillverkad med 100% förnybar energi
– Artigo Kayar X-Elastic är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområden

Artigo Kayar X-Elastic är mycket väl lämpad för alla typer av vårdbyggnader, skolor och undervisningsbyggnader.

Dokument

Val av färg/design