shopping-cart

Expona Simplay Pur

Beskrivning

Expona Simplay Pur är ett ftalatfritt, lösläggningsbart LVT-golv för offentliga miljöer. Plattor och plank installeras med fixeringslim och kan läggas löst utan påverkan av limmet. Med denna installation kan Expona Simplay därför återbrukas.
Miljöbedömd i Byggvarubedömningen; BVB ID: 101415

Miljöbedömd i SundaHus; ID: SHMD-32277P5VKY

Specifikationer

– Finns både i trä, sten och betongmönster
– 5,0mm totaltjocklek i stabil konstruktion
– 0,70mm PUR-förstärkt slitskikt för lång hållbarhet
– Tillverkad med ftalatfria mjukgörare
– Stegljudsdämpande (9dB)
– Innehåller 20% återvunnet material
– 100% återbrukbar och återvinningsbar

Användningsområden

Expona Simplay Pur kan installeras på många olika typer av befintliga golv, vilket innebär att förberedelse av undergolv reduceras avsevärt och är därför ett praktiskt val för många kommersiella ytor, såsom kontor och butiker. Eftersom plattor och plank är löst monterade kan man enkelt lyfta upp dem och montera på annat håll utan att undergolvet skadas. Expona Simplay Pur är också en populär produkt vid installationsgolv s.k. förhöjda golv där man behöver lyfta upp golvet för att komma åt installationer av kablage, elektronik m.m. i undergolvet.

Dokument

Val av färg/design