shopping-cart

Maritima golv

Golv som ska användas offshore, oavsett om det är på båtar eller installationer, ska kunna dokumentera att de uppfyller de stränga krav som ställs på dessa produkter. Dessa golv är IMO-godkända och märks med ”ratten”.

Artigo Granito

Artigo Granito

Artigo Granito är ett flingmönstrat gummigolv för offentlig miljö. Ytförstärkt med PRO vilket medför att installationsbehandling inte krävs samt att städning underlättas. Miljöbedömd hos Byggvarubedömningen. BVB ID: 43146 Miljöbedömd i SundaHus...

Voyager Stud Tile

Voyager Stud Tile

Voyager Polysafe Stud Tile är ett slitstart motståndskraftigt gummigolv med bra ljuddämpning. Uppfyller kraven för sjöfart.

Voyager PUR

Voyager PUR

Voyager PUR är ett homogent golv med marmorerade dekorationer i en bred palett av nyanser. Ytförstärkt med polyuretan (PUR) för att underlätta städning, hålla ner skötselkostnader och för ökad reptålighet. Uppfyller kraven för sjöfart.

Voyager PU

Voyager PU

Voyager PU är ett homogent golv med marmorerade dekorationer i en bred palett av nyanser. Ytförstärkt med polyuretan (PUR) för att underlätta städning, hålla ner skötselkostnader och för ökad reptålighet. Uppfyller kraven för sjöfart.

Voyager Maritime

Voyager Maritime

Voyager Maritime är anpassad för att möta den marina sektorns trender och krav. Ytförstärkt med polyuretan (PUR) för att underlätta städning, hålla ner skötselkostnader och för ökad reptålighet. Beständig mot ytvatten och kontinuerlig tung trafik....

Voyager XL

Voyager XL

Voyager XL är ett homogent golv med marmorerade dekorationer i en bred palett av nyanser. Ytförstärkt med polyuretan (PUR) för att underlätta städning, hålla ner skötselkostnader och för ökad reptålighet. Uppfyller kraven för sjöfart.