shopping-cart

Artigo ND Uni X-Elastic

Beskrivning

Artigo X-Elastic ND Uni är ett enfärgat gummigolv med stegljudsdämpande akustikbaksida. Ytförstärkt med PRO vilket medför att installationsbehandling inte krävs samt att städning underlättas. Samtliga färger finns utan akustikbaksida, se Artigo ND Uni. Ett urval av färgerna finns i plattor för lösläggning, se Artigo ND Uni LL. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 53520 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-34BHE91TKA

Specifikationer

– 27 färger
– 5,0mm totaltjocklek
– 18-21 dB stegljudsdämpning
– Tillverkad med 100% förnybar energi
– Artigo ND Uni X-Elastic är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområden

Artigo ND Uni X-Elastic är mycket väl lämpad för alla typer av vårdbyggnader, skolor och undervisningsbyggnader.

Dokument

Val av färg/design