shopping-cart

Artigo Lava

Beskrivning

Artigo Lava är ett naturinspirerat gummigolv för offentlig miljö. Ytförstärkt med TXL vilket medför att installationsbehandling inte krävs. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 100353 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-311TE42CK6

Specifikationer

– 10 färger med svagt präglad yta
– 3,0mm totaltjocklek
– Finns i rullförmat och plattor
– Tillverkad med 100% förnybar energi

Användningsområden

Artigo Lava är mycket väl lämpad för alla typer av vårdbyggnader, skolor och undervisningsbyggnader samt flygplatser och terminaler.

Dokument

Val av färg/design