shopping-cart

Artigo BS Strong

Beskrivning

Artigo BS Strong är ett gummigolv med runda upphöjningar för offentlig miljö. Ytförstärkt med TXL vilket medför att installationsbehandling inte krävs. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 45861 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-YK3FGFHJ9

Specifikationer

– 7 färger
– 4,0mm totaltjocklek
– Finns i plattförmat 1000 x 1000 mm
– Tillverkad med 100% förnybar energi

Användningsområden

Artigo BS Strong är mycket väl lämpad i både kommersiella och industriella områden där det ställs höga krav på hög slitstyrka.

Dokument

Val av färg/design