shopping-cart

Artigo Granito X-Elastic

Beskrivning

Artigo X-Elastic Granito är ett flingmönstrat gummigolv med stegljudsdämpande akustikbaksida. Ytförstärkt med PRO vilket medför att installationsbehandling inte krävs samt att städning underlättas. Ett urval av färgerna finns även med dissipativa egenskaper(ESD-golv), se Artigo Granito ANT 48. Samtliga färgerna finns även utan akustikbaksida, se Artigo Granito. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 53520 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-34BHE91TKA

Specifikationer

– 24 flingmönstrade färger
– 4,0mm totaltjocklek
– 18-21 dB stegljudsdämpning
– Tillverkad med 100% förnybar energi
– Artigo Granito är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområden

Artigo Granito X-Elastic är mycket väl lämpad för alla typer av vårdbyggnader, skolor och undervisningsbyggnader.

Dokument

Val av färg/design