shopping-cart

Polysafe Verona Pur Part 1

Beskrivning

Polysafe Verona Pur är ett halkhämmande plastgolv idealiskt för områden med risk för spill och väta där halksäkerheten är viktig, såsom matsalar, toaletter, korridorer, teknik- och slöjdsalar på skolor och äldreboende, omklädningsrum och trappor. Ytförstärkt med Pur för att underlätta städning och hålla ner skötselkostnader. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 56207 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-W1DUJSEJ7

Specifikationer

– 18 färger med halkhämmande granulaterna färganpassade till basfärgen
– 2,0mm totaltjocklek
– 100% ftalatfri mjukgörare
– Halkvärde Pendulum ≥36 och Ramp-test klass R10
– Innehåller återvunnet material
– 100% återvinningsbar
– Våtrumsgodkänd

Användningsområden

Polysafe Verona PUR kan användas i matsalar, toaletter, korridorer, teknik- och slöjdsalar på skolor och äldreboende, omklädningsrum och trappor där halksäkerheten är viktig.

Dokument

Val av färg/design