shopping-cart

Polysafe Verona Pur Part 1

Beskrivning

Polysafe Verona Pur är ett halkhämmande plastgolv idealiskt för områden med risk för spill och väta där halksäkerheten är viktig såsom toaletter, omklädningsrum och duschar. Polysafe Verona Pur är våtrumsgodkänd, kan vikas ner i golvbrunn och uppvik mot vägg. Tillverkas med ftalatfri mjukgörare och är 100% återvinningsbar. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 56207 Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-W1DUJSEJ7

Specifikationer

– 17 färger med halkhämmande granulaterna färganpassade till basfärgen (5215 har utgått)
– 2,0mm totaltjocklek
– 100% ftalatfri mjukgörare
– Halkvärde Pendulum ≥36 och Ramp-test klass R10
– Innehåller återvunnet material
– 100% återvinningsbar
– Våtrumsgodkänd

Användningsområden

Polysafe Verona Pur är ett passande golv i utrymmen med väta eller risk för väta såsom toaletter, omklädningsrum och duschar. Fungerar också i teknik- och slöjdsalar på skolor samt i entréer där halksäkerheten är viktig.

Dokument

Val av färg/design