shopping-cart

Artigo Zeus ANT48

Beskrivning

Artigo Zeus ANT 48 är ett PVC-fritt ESD-golv med dissipativa egenskaper. Finns tillgänglig i plattor och passar i kontor och andra utrymmen där det är viktigt att personal och utrustning inte tar skada av elektrisk uppladdning.

Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 105547

Specifikationer

– 3 färger
– En flingmönstrad platta med hamrad yta
– 3,5mm totaltjocklek
– Finns i plattförmat 1000 x 1000 mm

Användningsområden

Artigo Zeus ANT 48 med elektriskt avledande egenskaper för användning där det finns krav på kontrollerad elektrisk urladdning från människor.

Dokument

Val av färg/design