shopping-cart

ESD-golv

Polyflors esd-golv finns både som statiskt dissipativa och som elavledande golv i både homogena plastgolv och gummigolv.

ESD-GOLV PLAST
Polyflors kollektioner av esd-golv tillverkas med ftalatfria mjukgörare, de är 100% återvinningsbara och tillverkas av 25% återvunnet material. De är också registrerade i BASTA-registret och uppfyller alla krav för golv i offentlig miljö.

ESD-GOLV GUMMI
Artigo erbjuder två kollektioner av ESD-golv; Granito/ANT 48 och Zeus/ANT 48 som är statiskt dissipativa. Båda kollektionerna är registrerade i BASTA-registret och uppfyller alla krav för golv i offentlig miljö.

ESD-golv används i olika miljöer för att säkerställa att maskiner och personal inte skadas av elektrisk uppladdning. Detta behov finns framförallt i industrier som hanterar elektriska komponenter och även inom hälso- och sjukvård. Det är de tekniska specifikationerna av elektriskt motstånd som golvet ger som avgör vilket golv som är passande.

Palettone SD

Palettone SD är ett ftalatfritt, homogent statiskt dissipativt plastgolv som levereras i rullformat.
Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 109011

OHMega EC

OHMega EC är ett ftalatfritt, homogent elavledande plastgolv som levereras i rullformat.

Finesse SD

Finesse SD är ett ftalatfritt, homogent statiskt dissipativt plastgolv. Finns både på rulle och i plattformat.
Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 109011

Artigo Granito ANT48

Artigo Granito ANT 48 är ett flingmönstrat gummigolv för offentlig miljö med dissipativa egenskaper.
Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 85898

Artigo Zeus ANT 48

Artigo Zeus ANT 48 är ett flingmönstrat gummigolv för offentlig miljö med dissipativa egenskaper.
Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 105547