shopping-cart

Silentflor Pur

Beskrivning

Silentflor Pur är ett akustikgolv för miljöer där det ställs höga krav på slitage och är ytförstärkt med polyuretan (PUR) för att underlätta städning, hålla ner skötselkostnader och för ökad reptålighet. Silentflor Pur kan kombineras med Expona Flow Pur om man söker ett alternativ utan stegljudssdämpning.
Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 97667

Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-W1H4Y73JH

Specifikationer

– 3,7mm totaltjocklek
– 19dB stegljudsdämpning
– Tillverkad med ftalatfria mjukgörare
– 100% återvinningsbar

Användningsområden

Silentflor Pur kan användas i miljöer där det ställs höga krav på slitage och ljuddämpning såsom skolor, förskolor, bibliotek och äldreboende.

Dokument

Val av färg/design