shopping-cart

Polyclad Pro Pu

Beskrivning

Polyclad Pro Pu är en ftalatfri vägg- och takplast för torra områden(ej våtrum). Den kan användas som ett extra skydd i miljöer med tufft slitage såsom kapprum på skolor och stöt-skydd på väggar bakom sängar i vårdmiljöer/sjukhus. Ytan är förstärkt med polyuretan (Pu) för att underlätta städning samt fördelaktigt ur hygiensynpunkt.

Specifikationer

– 6 färger
– Svagt marmorerat mönster i rullförmat
– 1,25mm totaltjocklek
– Brandklassificering B-s2-d0 (EN 13501-1)
– Tillverkas med ftalatfri mjukgörare

Användningsområden

Polyclad Pro Pu lämpar sig för användning i tuffa miljöer där man kräver ett tåligt väggmaterial som är lätt att rengöra. Kan med fördel användas som skyddande väggyta i kapprum på skolor/förskolor eller bakom sängar, som ofta flyttas, i sjukhus och vårdrum.

Dokument

Val av färg/design