shopping-cart

Projekt

BUS – Barn och ungdomssjukhuset i Bergen

Det nya barn- och ungdomssjukhuset vid Haukeland Universitetssjukhus i Bergen stod klart vid årsskiftet 2022/2023. Byggnaderna går också under namnet “Glasblocken” på grund av de

Sollentuna Sjukhus

Sollentuna sjukhus är ett modernt sjukhus på 43 000 kvadratmeter som förvaltas av Locum AB. Sjukhuset började sin renovering 2016 för att skapa nya och