shopping-cart

Sportgolv

I utrymmen såsom gym och allmänna ytor i arenor och sporthallar behövs golv med specifika egenskaper.

Artigo BS Classic

Artigo BS Classic är ett gummigolv med runda upphöjningar för offentlig miljö.
Ytförstärkt med TXL vilket medför att installationsbehandling inte krävs.
Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 45861
Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-YK3FGFHJ9

Expona Puzzle 4845 og 4847

Expona Puzzle

Expona Puzzle är ett ftalatfritt, lösläggningsbart heterogent plastgolv för offentliga miljöer.
Installeras utan lim och kan tas i bruk direkt efter läggning. Kan enkelt bytas ut eller flyttas till annan plats. Snabb och tillförlitlig lösning som inte ger avbrott i verksamheten. Tål högt slitage och tung belastning. Ytförstärkt med polyuretan (PUR) för att underlätta städning och hålla ner skötselkostnader. Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 101415