shopping-cart

Artigo Screed

Beskrivning

Artigo Screed är ett gummigolv i neutrala färger med betongmönster för offentlig miljö. Ytförstärkt med PRO vilket medför att installationsbehandling inte krävs samt att städning underlättas.
Miljöbedömd i Byggvarubedömningen. BVB ID: 96347

Miljöbedömd i SundaHus. ID: SHMD-335BW42DKA

Specifikationer

– 6 färger
– 3,0mm totaltjocklek
– Finns i rullförmat och plattor
– Tillverkad med 100% förnybar energi
– Artigo Screed är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Användningsområden

Artigo Screed är mycket väl lämpad för alla typer av vårdbyggnader, skolor och undervisningsbyggnader.

Dokument

Val av färg/design