Re:Use - Golv för återbruk

Med Re:Use får golven mer än ett liv!

Nu kan du enkelt välja produkter ur vårt sortiment som är anpassade för återbruk.

Våra kollektioner inom Re:Use kan återbrukas. De kan installeras löslagda direkt på befintliga golv, för att vid senare tillfälle kunna lyftas upp och återbrukas. Ett hållbart alternativ!

Som en del i arbetet mot en mer hållbar cirkulär ekonomin har Polyflor tagit fram en produktmärkning av golv som möjliggör återbruk. Vi går alltmer mot lösläggningsbara golv för att dels underlätta återvinning, men framför allt för att kunna återbruka fullt funktionsdugliga golv på annat håll eller vid annat tillfälle. När byggnader ska renoveras eller rivas är golven väldigt sällan helt utslitna och förbrukade. Den del av golven som varit placerade i högt trafikerade ytor kan behöva en grövre rengöring och/eller renovering alternativt gå till återvinning. Men en stor del av ytan är i gott skick för återbruk. För att göra detta möjligt kan en produkt från sortimentet Re:Use väljas. 

Våra kollektioner inom Re:Use

EXPONA SIMPLAY

EXPONA PUZZLE

ARTIGO LL

TEXTILA PLATTOR

Expona Simplay Pur

Expona Simplay är ett LVT-golv i plattor och plank som installeras med fixeringslim. Detta lim gör att man får en tejpeffekt och golvet kan läggas löst utan påverkan av limmet. Detta är optimalt om syftet är att golvet ska återanvändas. Fixeringslimmet gör att man kan ta upp plattorna utan limrester och sedan mellanlagra dem för att slutligen installera plattorna på nytt. 

Expona Simplay är också en populär produkt vid installationsgolv s.k. förhöjda golv där man behöver lyfta upp golvet för att komma åt installationer av kablage, elektronik m.m. i undergolvet. 

Läs mer och se hela kollektionen här.

Expona Puzzle Pur

Även Expona Puzzle är en utmärkt produkt för återbruk. Plattorna monteras som ett pussel utan användning av någon form av lim vilket gör dem optimala att plocka upp och återanvända. Eftersom Expona Puzzle läggs helt utan lim skyddas också undergolvet vilket kan vara en fördel i vissa sammanhang. En lokal med ett golv som vid tillfället inte lämpar sig för verksamheten kan då skyddas helt med Expona Puzzle, för att senare kunna tas i bruk utan åverkan direkt efter demontering. 

Expona Puzzle kan också installeras i tuffare miljöer med hårt slitage då plattorna får en oerhört stabil konstruktion tack vare sitt integrerade låssystem.

Läs mer och se hela kollektionen här.

Artigo LL 

Artigo LL är vårt lösläggningsbara gummigolv i två olika kollektioner, Artigo ND Uni LL och Artigo Kayar LL. Plattorna har på grund av sin materialsammansättning och ökade tjocklek en mycket god ”gå- och stå-komfort” och bidrar även till att dämpa trumljud; de ljud som skapas inne i det rum man befinner sig i. Även Artigo LL installeras med fixeringslim vilket möjliggör demontering och återbruk.

Läs mer om kollektionerna här.

Textila plattor 

Textila plattor är ett mycket bra val av golv där man vill skapa en lugn atmosfär då textilgolv medför både dämpning av stegljud och trumljud. Man kan kombinera med LVT-kollektionen Expona Simplay eller gummigolvet Artigo LL, för att enkelt skapa olika zoner i en lokal såsom ett öppet kontorslandskap. 

Textila plattor är lämpliga för snabb montering och tål högt slitage och installeras ofta med fixeringslim eller tejplappar, vilket gör att enskilda plattor enkelt kan bytas ut vid behov. Denna typ av installation medför också att textila plattor kan plockas upp och återbrukas någon annanstans. 

Läs mer om kollektionerna här.

Havrekvarnen har golv anpassat för återbruk! 

Havrekvarnen ligger centralt på Kvarnholmen i Stockholm och här tillverkade Kooperativa förbundet, KF, havregryn och cornflakes fram till början av 80-talet. Byggnaden uppfördes i slutet av 1920-talet och ritades av Artur von Schmalensee på KF:s arkitektkontor. Byggnaden är en del av svensk arkitekturhistoria och sägs vara ett av de första exemplen på funktionalistisk industriarkitektur.

2016 klassades Havrekvarnen som byggnadsminne och stod inför en restaurering. Tyvärr hade byggnaden fått stå och förfalla vilket gjorde att man i stället rev byggnaden och återuppbyggde utifrån originalet från 1928, men i modern standard. Då golvet i byggnaden är ett s.k. upphöjt golv (installationsgolv) behöver man kunna lyfta upp ytmaterialet för att komma åt kablage och elektronik i undergolvet. Då valde man Expona Simplay som installerades med fixeringslim. 

Vill du veta mer så hittar du vår kontaktinformation här